Doporučení zákazníků

Většina z nás vybírá dodavatele na základě ceny a to podle hesla „sice tomu nerozumím, ale alespoň to bude levné“. I já takto postupuji a pokud nepochopím podstatu problému, vybírám to nejlevnější.

Když jsem se poprvé setkal s Petrem a Milanem nebylo tomu jinak. Neměli ještě svoji firmu a pracovali jako zaměstnanci pro společnost vlastněnou zahraničním kapitálem, která prováděla stavebně instalační práce v mém okolí. Já realizoval svoji první stavbu (rodinný dům) a postupně sbíral zkušenosti z oboru.

Na jejich tehdejší firmu jsem měl velmi dobré reference, a tak jsem je požádal o cenovou nabídku na realizaci instalací vody a topení v mém domě. Nabídnutá cena byla poměrně příznivá, ale bohužel pro ně jsem měl další, ještě nižší nabídku. V té době jsem byl schopen srovnávat jenom absolutní hodnotu vyjádřenou penězi – prostě číslo A bylo nižší než číslo B, proto dostal přednost konkurenční dodavatel.

Nepochopil jsem, že jejich nabídka obsahovala technická řešení, která bych s odstupem času ocenil. Netušil jsem, že nižší nabídková cenová bude vyvážena množstvím mého osobního času, který budu muset do realizace investovat. A už vůbec jsem nedocenil to, že s profesionální firmou nenesu rizika případných problémů, které se mohou objevit dlouho po instalaci.

Od té doby jsem s dodavateli získal řadu pozitivních i negativních zkušeností a můj pohled na řemeslníky se změnil. Cena zakázky je pro mě stále hodně důležitá, ale jsem schopen ocenit i flexibilitu dodavatele, dostatek odborné praxe a ochotu poradit nejvhodnější způsob řešení.

Mezitím i Milan s Petrem „vyrostli“. Založili vlastní společnost a začali realizovat svůj sen. Sen o firmě, která bude přívětivá k zákazníkům. Sen o svobodě, která nebude omezována byrokratickými nařízeními z centrály. A hlavně sen o dodavateli, který bude poctivě dělat svoji práci – instalatérské, topenářské a elektro-instalační práce.

Vím, že oba dva mají celou řadu zkušeností a pyšní se množstvím úspěšně realizovaných staveb. Přeji jim proto, aby jejích odhodlání a zapálení pro práci vydrželo a rád připojuji svoji pozitivní referenci.

Ing. Antonín Kunst
Výkonný ředitel
INAPA s.r.o., Průmyslová 223, 67401 Třebíč