Velké projekty

Stavby za desítky a stovky milionů jsou prověrkou solidnosti pro každého subdodavatele. Vodoinstalační práce bývají z hlediska celkového objemu investice relativně malá položka, nicméně špatně fungující subdodavatel je na velké stavbě schopen napáchat škody několikanásobně převyšující hodnotu jeho dílčí dodávky.

Úspěšně realizované velké stavby jsou proto důkazem schopnosti dílčího dodavatele dlouhodobě dostát si svým závazkům.

Společnost BN – SIT s.r.o. provádí montáže vody, odpadů, topení a plynu na stavbách po celé České republice a na základě pozitivních referencí se nám daří opakovaně získávat prestižní zakázky.

V roce 2015 – 2016  jsme pracovali na celé řadě akcí, z nichž některé uvádíme v rámci referenčních staveb.

Za jedny z nejnáročnějších považujeme rekonstrukce historických budov, a proto jsme hrdí, že námi realizované projekty získaly titul Stavba roku.

V rámci Středočeského kraje získala první místo Svatá Hora u Příbrami.

V rámci Karlovarského kraje to byl Klášter premonstrátů Teplá.

Jakožto lokální patrioti nemůžeme opomenout úspěšně dokončené referenční stavby v Třebíči.
Ať už se jednalo o rekonstrukci pobočky Komerční banky, výstavbu tělocvičny v Borovině nebo přestavbu  Domu dětí a mládeže.

Další referenční stavby